Proxime tulkojumā no latīņu valodas nozīmē "tuvu, tuvāk"  - uzskatu, ka tulkotāja galvenais uzdevums ir dažādu kultūru tuvināšana, ko mūsu birojs veiksmīgi īsteno!  Piedāvājam tulkojumus šādās valodās:

latviešu, latgaliešu, angļu, krievu, vācu, franču, spāņu, itāļu, lietuviešu, poļu, ukraiņu, norvēģu

Biroja vadītāja Mg.prof.tulk. Gerda Vogule, 

tulkotāja , biedrības "Tulki un tulkotāji Latgalē" valdes locekle

- 2016. gadā iegūts profesionālais maģistra grāds tulkošanā un tulka, tulkotāja kvalifikācija;

- 2010. gadā iegūts profesionālā bakalaura grāds tulkošanā un tulka referenta kvalifikācija


 .