Tulkošanas pakalpojumi
Tulkojam visa veida dokumentus (apliecības, izglītības dokumentus, izziņas, ziņojumus, pilnvaras, līgumus, medicīnas dokumentus, vienošanās u.c.), referātus, anotācijas, tekstus mājaslapām, reklāmai un citus materiālus, kā arī sniedzam rediģēšanas un korektūras pakalpojumus! 

NOTĀRA / TULKOTĀJA APLIECINĀJUMS

Notāra apliecināts tulkojums – nepieciešams dokumentu oficiāla tulkojuma legalizācijai, lai ar šiem dokumentiem varētu veikt turpmākas darbības. Notariāls tulkojumu apliecinājums – pasu, izziņu, testamentu, iesniegumu, pilnvaru un citu dokumentu, - piešķir tulkojumam juridisku spēku. Šādi var apliecināt tikai dokumentu oriģinālus! 

Tulkotāja apliecināts tulkojums – jebkura veida tulkojuma apliecinājums, ko veic tulkotājs. Tulkotāja paraksts garantē, ka Jūsu tulkojums ir kvalitatīvi izpildīts un tulkojuma veicējs uzņemas atbildību par iztulkotā teksta saturu.

UZMANĪBU!  Sakarā ar izmaiņām likumdošanā no 2019. gada 1. jūlija tiek paaugstināta cena par biroja nodrošinātajiem  notariālajiem pakalpojumiem! Lūdzu, iepazīstieties ar jauno cenrādi! 

 .