Tulkošanas pakalpojumi
Tulkojam visa veida dokumentus (apliecības, izglītības dokumentus, izziņas, ziņojumus, pilnvaras, līgumus, medicīnas dokumentus, vienošanās u.c.), referātus, anotācijas, tekstus mājaslapām, reklāmai un citus materiālus, kā arī sniedzam rediģēšanas un korektūras pakalpojumus! 

TULKOJUMA APLIECINĀJUMS

Notāra apliecināts tulkojums – nepieciešams dokumentu oficiāla tulkojuma legalizācijai, lai ar šiem dokumentiem varētu veikt turpmākas darbības. Notariāls tulkojumu apliecinājums – pasu, izziņu, testamentu, iesniegumu, pilnvaru un citu dokumentu, - piešķir tulkojumam juridisku spēku.  Šobrīd varam nodrošināt notariālu apliecinājumu tikai tiem tulkojumiem, kuru mērķa un avota valodas Rēzeknes notāri pārzina - latviešu, krievu, angļu un vācu valodā! 


Tulkotāja apliecināts tulkojums
 – tulkotājs parakstās uz tulkojuma. Tulkotāja paraksts garantē, ka Jūsu tulkojums ir kvalitatīvi izpildīts un tulkojuma veicējs uzņemas atbildību par iztulkotā teksta atbilstību oriģinālam.

Jūsu informācija pie mums ir drošībā!

Mēs augstu novērtējam jūsu uzticību un apzināmies to, ka tulkošanai nodotie dokumenti bieži vien satur privātus datus, tāpēc mēs aizsargājam jūsu personisko informāciju, ievērojam konfidencialitāti un darām visu, lai jūsu dati netiktu izmantoti neatbilstošos nolūkos un bez vajadzības nenonāktu trešo pušu rīcībā, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams pasūtītā pakalpojuma nodrošināšanai (piemēram, notārs, tulkotājs) vai to pieprasa tiesībsargājošās iestādes likumā noteiktajā kārtībā (arī grāmatvedības atskaitēs).

Ja jūs iesniedzat mums citu personu dokumentus, jūs apliecināt, ka uzņematies visu atbildību par to personu, kuras minētas iesniegtajos dokumentos, datu nodošanu mums, kā arī to, ka esat iepazinies(-usies) ar iepriekš norādīto informāciju un piekrītat, ka jūsu personas dati vai to personu, kuras minētas iesniegtajos dokumentos, dati ir pieejami mūsu darbiniekiem un partneriem, ciktāl tas ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanai.