Tulkojums no
... valodas
 ...valodā Cena *
 ANGĻUlatviešu,
krievu
 10,00
 LATVIEŠUkrievu,
vācu,
angļu
 10,00
 KRIEVUlatviešu,
angļu,
vācu
 10,00
 VĀCUlatviešu,
krievu
angļu
 10,00

* par 1800 rakstzīmēm ar atstarpēm (aptuveni lappuse) avota valodā (EUR)

Tulkojuma izmaksas ietekmē teksta formāts, apjoms un steidzamība, tādēļ tulkojuma cena var atšķiries. Lai uzzinātu konkrēta teksta tulkojuma izmaksas, iesniedziet savu tulkojamo dokumentu (atnesot uz biroju,          e-pastā vai WhatsApp).

Tulkojuma 
NOTARIĀLS APSTIPRINĀJUMS**
EUR  33,00 svešvalodā vai
EUR  28,00 latviešu valodā
(par pirmo dokumentu, neatkarīgi no dokumenta lapu skaita)
EUR  25,00 svešvalodā vai
EUR  20,00 latviešu valodā  (par katru nākamo dokumentu) 
 Apstiprinājums tikai ar tulkotāja parakstu  EUR 6,00 
 Dokumenta NORAKSTA (KOPIJAS) NOTARIĀLS APSTIPRINĀJUMS EUR 4,50 / lpp

Piedāvājam teksta KOREKTŪRAS/REDIĢĒŠANAS pakalpojumus!


** Šobrīd varam nodrošināt notariālu apliecinājumu tikai tulkojumiem latviešu, krievu, angļu, vācu valodā, un NO šīm valodām!