Tulkojums no
... valodas
 ...valodā Cena *
 ANGĻUlatviešu,
krievu
 9,00
 LATVIEŠUkrievu,
vācu,
angļu
 9,00
 KRIEVUlatviešu,
angļu,
vācu
 9,00
 VĀCUlatviešu,
krievu
angļu
 9,00

* par 1800 rakstzīmēm ar atstarpēm (aptuveni lappuse) avota valodā (EUR)

Atsevišķi vienojoties, iespējams pasūtīt tulkojumus arī šādās valodās (un no tām): 

lietuviešu, igauņu, norvēģu, itāļu, poļu, ukraiņu, franču 

 Tulkojuma 
NOTARIĀLS APSTIPRINĀJUMS
UZMANĪBU!  Sakarā ar izmaiņām likumdošanā* no 2019. gada 1. jūlija tiek paaugstināta cena par biroja nodrošinātajiem  notariālajiem pakalpojumiem! Atjauninātais cenrādis:
EUR 
33,00 svešvalodā
EUR  28,00 latviešu valodā
(par pirmo dokumentu, neatkarīgi no dokumenta lapu skaita)
EUR  25,00 svešvalodā
EUR  19,00 latviešu valodā  (par katru nākamo dokumentu) 
 Apstiprinājums tikai ar tulkotāja parakstu  EUR 5,00 
 Dokumenta NORAKSTA (KOPIJAS) NOTARIĀLS APSTIPRINĀJUMS EUR 4,50 / lpp

* Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību"
Piedāvājam teksta KOREKTŪRAS/REDIĢĒŠANAS pakalpojumus!

 .