Tulkojums no
... valodas
 ...valodā Cena *
 ANGĻUlatviešu,
krievu
 9,00
 LATVIEŠUkrievu,
vācu,
angļu
 9,00
 KRIEVUlatviešu,
angļu,
vācu
 9,00
 VĀCUlatviešu,
krievu
angļu
 9,00

* par 1800 rakstzīmēm ar atstarpēm (aptuveni lappuse) avota valodā (EUR)

Atsevišķi vienojoties, iespējams pasūtīt tulkojumus arī šādās valodās (un no tām): 

lietuviešu, igauņu, norvēģu, itāļu, poļu, ukraiņu, franču 

Tulkojuma 
NOTARIĀLS APSTIPRINĀJUMS**
EUR  33,00 svešvalodā vai
EUR  28,00 latviešu valodā
(par pirmo dokumentu, neatkarīgi no dokumenta lapu skaita)
EUR  25,00 svešvalodā vai
EUR  19,00 latviešu valodā  (par katru nākamo dokumentu) 
 Apstiprinājums tikai ar tulkotāja parakstu  EUR 5,00 
 Dokumenta NORAKSTA (KOPIJAS) NOTARIĀLS APSTIPRINĀJUMS EUR 4,50 / lpp

Piedāvājam teksta KOREKTŪRAS/REDIĢĒŠANAS pakalpojumus!


** Šobrīd varam nodrošināt notariālu apliecinājumu tikai tiem tulkojumiem, kuru mērķa un avota valodas Rēzeknes notāri pārzina - latviešu, krievu, angļu un vācu valodā!

 .