• Vai varu pasūtīt tulkojumu, ko apliecina sertificēts (zvērināts) tulks?  

Daudzās tulkošanas biroju interneta mājaslapās un tulkošanas birojos personai tiek sniegta informācija par zvērināta tulka pakalpojumu pieejamību, kas ir nepareizs. Latvijā zvērināta tulka institūts šobrīd nepastāv, līdz ar to zvērinātu tulku pakalpojumu piedāvāšana ir nelikumīga. Tāpat arī pagaidām nenotiek tulku (tulkotāju) sertifikācija. Daudzās valstīs darbojas gan sertificēti, gan zvērināti tulki un tulkotāji, tādēļ varētu gadīties, ka jums tiek pieprasīts šāds tulkojums. Tādā gadījumā mēs piedāvājam tulkojumu apliecināt ar tulkotāja parakstu. Tas nozīmē, ka tulkojumu apliecina tulkošanas birojs ar tulkotāja parakstu un biroja zīmogu. Šādi tulkojumi tiek noformēti saskaņā ar 2000. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā".  Līdzīgā veidā tiek noformēti arī tulkojumi svešvalodā. Gandrīz visos gadījumos, kad ārzemju iestādes nepieprasa notariāli apliecinātu tulkojumu, šāds ar tulkotāja parakstu apliecināts tulkojums der. To vislabāk būtu noskaidrot attiecīgajā iestādē, kur jūs plānojat iesniegt tulkojumu. Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums, palīdzēsim tikt skaidrībā! 

  • Kas ir dokumenta legalizācija (Apostille) un kur to var saņemt?

Publisku dokumentu apliecināšana ar “Apostille” nozīmē, ka tādējādi tiek apliecināts dokumentu izsniegušās amatpersonas paraksta un zīmoga īstums jeb fakts, ka dokumentu parakstījusī amatpersona Latvijā patiešām eksistē. Ja nepieciešams Latvijā izdotu dokumentu apstiprināt ar “Apostille”, jāvēršas pie jebkura Latvijas zvērināta notāra – klātienē vai elektroniski. Savukārt “Apostille” tiek noformēta un ir pieejama tikai elektroniski. Dokumenta apliecināšana ar “Apostille” pie zvērināta notāra maksās 25,34 EUR. Pirms dokumenta legalizācijas vēlams sazināties ar notāru, lai noskaidrotu, vai konkrētu dokumentu būs iespējams apliecināt ar “Apostille”. Rēzeknes notāru kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI.

 .