- Cik ilgi notiek dokumentu tulkošana?
Šo procesu ietekmē vairāki faktori:

 • Avota un mērķa valoda. Jo retāka ir tulkojamo valodu kombinācija, jo vairāk laika aizņem tulkošana. Tas saistīts ar to, ka retāku valodu tulkotāji ir noslogoti un ne vienmēr uzreiz pieejami darbam.
 • Teksta apjoms un sarežģītība. Jo sarežģītāks un garāks ir teksts, jo vairāk laika aizņem tā tulkošana. Vidēji tulkotājs spēj iztulkot 5-8 lappuses dienā (1 lappuse ir 1800 rakstu zīmes ar atstarpēm).
 • Tulkojuma apliecinājums (notariāla apliecinājuma nodrošināšana prasa vairāk laika: vidēji 1-3 darba dienas).
 • Tulkojuma noformēšanas un iesniegšanas prasības. Jāņem vērā, ka teksta noformēšana un drukāšana (un sašūšana) arī aizņem zināmu laiku. Ja dokuments ir jāsaņem un jānosūta pa pastu, jāņem vērā arī šo pakalpojumu laikietilpība.

- Cik izmaksā tulkojums?

Tulkojuma kopējās izmaksas ietekmē vairāki faktori:

 • Avota teksta apjoms (tulkojuma izmaksas tiek aprēķinātas, saskaitot teksta rakstzīmes; ja tās nav iespējams saskaitīt avota tekstā, tad tās tiek skaitītas pēc tam mērķa tekstā (tulkojumā); tulkošanas standarta lapas apjoms ir 1800 rakstu zīmes ar atstarpēm);
 • Apliecinājuma veids (izmaksas varat apskatīt Cenrādī)
 • Tulkojuma steidzamība (īpaši steidzamiem tulkojumiem tiek piemērots uzcenojums, bet to parasti pārrunājam ar klientu pirms darba uzsākšanas)
 • Mērķa valoda (tas, kādā valodā (un no kādas) teksts tiek tulkots)

- Kāds tulkojuma apliecinājums man ir nepieciešams?

Tulkojumu var apliecināt divējādi:

 • Notariāli (notārs ar savu parakstu un zīmogu apliecina, ka tulkotāja uz tulkojuma ir parakstījusies notāra klātbūtnē, tātad apliecina tulkotāja paraksta īstumu);
 • Tikai ar tulkotāja parakstu (tulkotājs uz tulkojuma parakstās, apliecinot, ka tulkojums ir pareizs; dokumentā redzams tulkotāja vārds, uzvārds, personas kods, paraksts, kā arī tulkojuma parakstīšanas vieta un datums).
 • To, kāds tieši apliecinājums Jums ir nepieciešams, to varat uzzināt iestādē, kurā Jums būs tas jāiesniedz!

- Vai varu pasūtīt tulkojumu, ko apliecina sertificēts (zvērināts) tulks?  

Daudzās tulkošanas biroju interneta mājaslapās un tulkošanas birojos personai tiek sniegta informācija par zvērināta tulka pakalpojumu pieejamību, kas ir nepareizs. Latvijā zvērināta tulka institūts šobrīd nepastāv, līdz ar to zvērinātu tulku pakalpojumu piedāvāšana ir nelikumīga. Tāpat arī pagaidām nenotiek tulku (tulkotāju) sertifikācija. Daudzās valstīs darbojas gan sertificēti, gan zvērināti tulki un tulkotāji, tādēļ varētu gadīties, ka jums tiek pieprasīts šāds tulkojums. Tādā gadījumā mēs piedāvājam tulkojumu apliecināt ar tulkotāja parakstu. Tas nozīmē, ka tulkojumu apliecina tulkošanas birojs ar tulkotāja parakstu un biroja zīmogu. Šādi tulkojumi tiek noformēti saskaņā ar 2000. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi tulkojumi valsts valodā".  Līdzīgā veidā tiek noformēti arī tulkojumi svešvalodā. Gandrīz visos gadījumos, kad ārzemju iestādes nepieprasa notariāli apliecinātu tulkojumu, šāds ar tulkotāja parakstu apliecināts tulkojums der. To vislabāk būtu noskaidrot attiecīgajā iestādē, kur jūs plānojat iesniegt tulkojumu. Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums, palīdzēsim tikt skaidrībā! 

- Kas ir dokumenta legalizācija (Apostille) un kur to var saņemt?

Publisku dokumentu apliecināšana ar “Apostille” nozīmē, ka tādējādi tiek apliecināts dokumentu izsniegušās amatpersonas paraksta un zīmoga īstums jeb fakts, ka dokumentu parakstījusī amatpersona Latvijā patiešām eksistē. Ja nepieciešams Latvijā izdotu dokumentu apstiprināt ar “Apostille”, jāvēršas pie jebkura Latvijas zvērināta notāra – klātienē vai elektroniski. Savukārt “Apostille” tiek noformēta un ir pieejama tikai elektroniski. Dokumenta apliecināšana ar “Apostille” pie zvērināta notāra maksās 25,34 EUR. Pirms dokumenta legalizācijas vēlams sazināties ar notāru, lai noskaidrotu, vai konkrētu dokumentu būs iespējams apliecināt ar “Apostille”. Rēzeknes notāru kontaktinformācija pieejama sadaļā KONTAKTI.

 - Vai es drīkstu tulkošanai nodot svešus dokumentus?

Jā, ja dokumentos minētās personas un dokumentu īpašnieks Jums ir devis tādu atļauju. Nododot dokumentus tulkošanai, Jums būs ar savu parakstu jāapliecina tas, ka Jums ir tiesības nodot tulkošanas birojam trešo pušu personas datus (un arī ļaut mums apstrādāt Jūsu pašu datus, ja tādi ir atrodami dokumentos). Ja Jums rodas neskaidrības, droši rakstiet vai zvaniet mums!